System DSE

System DSE

Od 2015 roku wszystkie modele Super Betsy standardowo wyposażone są w elektroniczny
system sterowania pracą agregatu.
DSE
System umożliwia bieżącą kontrolę i programowanie pracy oraz monitoruje na bieżąco jej przebieg informując o wykrywanych nieprawidłowościach. System wyposażony jest w moduł i antenę GSM co umożliwia zdalne sterowanie z komputera czy smartfonu.
DSE