Silniki

Właściwości zatapialnych silników firmy Hidrostal:

 • Elektryczna pompa zatapialna montowana
  bezpośrednio w zbiorniku zaoszczędza sporo
  miejsca i nie wymaga wysokich nakładów
  kosztów inwestycyjnych.
 • Pompa ustawiona w pomieszczeniu narażonym na
  zalanie posiada zatapialny silnik elektryczny, mogący
  pracować w ruchu ciągłym w stanie nieznurzonym.
  Pompa instalowana jest pionowo na kolanie
  stopowym montowanym bezpośrednio do podłoża.
  Dla przepompowni o wielkości < 30 kW dobiera się przeważnie ten właśnie system.
 • Okres eksploatacji wynosi 50.000 godzin
  pracy, przy odpowiednio dobranym
  łożyskowaniu.
 • Pompy od odpowiedniej wielkości są dodatkowo
  wyposażone w króćce umożliwiające smarowanie.

silnik2

 • Chłodzenie silników firmy Hidrostal:

  Pompa cyrkulacyjna pracująca synchronicznie z silnikiem w chłodzącej komorze olejowej gwarantuje całkowite bezpieczeństwo eksploatacji.
  Ciepło procesowe przenoszone jest na przetłaczane medium poprzez żebra chłodzące znajdujące się w tylnej części hydrauliki. Dzięki temu w komorze olejowej nie muszą istnieć specjalne kanały chłodzące. Te właśnie typowe kanały zapychają się często osadem i utrudniają tym samym efektywne przenoszenie ciepła, co z kolei prowadzi do przegrzania.

 • Kontrola wilgotności:

  Jeżeli w komorze olejowej przekroczony zostanie próg dozwolonej ilości wody poprzez wmontowaną sondę wilgotności zostaje uruchomiony alarm. Należy się wówczas bezwzględnie skontaktować z punktem serwisowym Hidrostal.

 • Kontrola temperatury łożysk:

  Temperatura górnych i dolnych łożysk może być kontrolowana za pomocą sond temperatury. Dzięki temu może zostać wcześnie wykryte uszkodzenie łożyska i mogą zostać podjęte odpowiednie kroki.

 • Zabezpieczenie przed wybuchem:

  Temperatura górnych i dolnych łożysk może być kontrolowana za pomocą sond temperatury. Dzięki temu może zostać wcześnie wykryte uszkodzenie łożyska i mogą zostać podjęte odpowiednie kroki.