Zakres stosowalności pomp śrubowo-odśrodkowych

Zakres stosowalności pomp śrubowo-odśrodkowych

Dostępne na światowym rynku pompy odśrodkowe znajdują coraz szersze zastosowanie w wielu sektorach polskiej gospodarki. W ostatniej dekadzie znacząco wzrósł popyt na pompy tego typu, co ma wpływ na coraz większą konkurencję również na polskim rynku. Wielu producentów czołowych marek pomp odśrodkowych próbuje sprostać coraz większym wymaganiom eksploatatorów. Producenci dzielą się na tych, którzy próbują ograniczyć koszty produkcji pomp stosując tańsze materiały, co bezpośrednio wpływa na cenę, jakość i żywotność pompy oraz na tych którzy walczą wysoką jakością, długim czasem eksploatacji i dobrymi parametrami technologicznymi, cały czas prowadząc badania nad usprawnieniem rozwiązań do indywidualnych zastosowań.

Zakres zastosowań pomp odśrodkowych

Pompy odśrodkowe przemysłowe

Zastosowanie pomp odśrodkowych przemysłowych

W obecnej chwili pompy odśrodkowe przede wszystkim znajdują zastosowanie w sektorze komunalnym i szeroko rozumianym przemyśle. Jako producent jednej z kluczowych marek
pomp odśrodkowych na całym świecie stwierdzamy, że popularność pomp odśrodkowych wynika z szerokiego zakresu ich stosowalności oraz niezawodności w długim okresie eksploatacji. Najczęstszymi odbiorcami pomp odśrodkowych w sektorze komunalnym są eksploatatorzy sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków ze względu na możliwość przepompowywania medium, jakim są ścieki zmieniające swój skład okresowo (w czasie deszczu, przy zrzutach ścieków z wozów asenizacyjnych i podczyszczonych ścieków z zakładów przemysłowych). Po zastosowaniu dodatkowych usprawnień konstrukcyjnych pompa odśrodkowa doskonale radzi sobie z problemem blokowania się wirników i zatykania się materiałów wiskozowych (coraz częściej używanych chusteczek nawilżanych).

Pompy odśrodkowe stosowane w przemyśle tłoczenia

Pompy odśrodkowe ze względu na różne wykonania materiałowe dobierane indywidualnie do potrzeb użytkownika stosowane są również w przemyśle do tłoczenia medium o różnym składzie: zawierających materiały cierne pochodzące z obróbki skrawaniem, materiały włókniste z za kładów tekstylnych, substancje ropopochodne pochodzące z rafinerii i petrochemii oraz skrajnie kwaśne z zakładów garbarskich. Szerokie spectrum stosowalności pomp odśrodkowych w przemyśle jest spowodowane możliwością stosowania wysoce efektywnych silników, których moc dobierana jest do specyfiki medium, a zwłaszcza lepkości, gęstości i zawartości suchej.

Pompy odśrodkowe do ziemnaków
Pompy odśrodkowe komunalne

Pompy odśrodkowe w gospodarce komunalnej

Kluczem do powodzenia w zastosowaniu pompy odśrodkowej w danym miejscu, sektorze gospodarki komunalnej, przemyśle lub rolnictwie jest rozpatrywanie każdego przypadku indywidualnie uwzględniając w szczególności specyfikę medium, parametry pracy pompy (Q,H) oraz całą instalację, w tym długości i średnice rurociągów, straty ciśnienia miejscowe oraz geometryczną różnicę poziomów medium. Przy zakupie pompy odśrodkowej powinno się przede wszystkim zwracać uwagę czy pompa została prawidłowo dobrana do instalacji, w której będzie eksploatowana i czy sprzedawca pompy uwzględnił wszystkie specyficzne parametry dla instalacji i medium. Prawidłowy dobór pompy odśrodkowej w odpowiednim wykonaniu pozwala końcowemu odbiorcy cieszyć się długoletnią, bezawaryjną pracą urządzenia, pod warunkiem przestrzegania zapisów i wskazówek producenta zawartych w instrukcji manualnej (DTR). Bardzo ważna jest prawidłowa konserwacja i serwis pomp odśrodkowych, jednakże nie różni się ona od dokonywania przeglądów w każdym urządzeniu, którym chcemy się cieszyć przez długie lata.

Pompy odśrodkowe firmy Hidrostal

W działach technicznych oddziałów Hidrostal oraz w fabrykach na całym świecie pracuje sztab inżynierów rozpatrujących każdą instalację indywidualnie. Wykonywane są obliczenia oraz rozważane są sytuacje typowe dla określonej lokalizacji, a także przypadki występujące okresowo
lub w stanach awaryjnych. Hidrostal całą uwagę przy doborze, produkcji i dostawie skupia na jakości, nie idąc na żadne ustępstwa. Dzięki swojemu zaangażowaniu i pomocy Hidrostal oferuje niezawodne niezawodne rozwiązania zarówno w sektorze komunalnym i przemyśle.

Pompy odśrodkowe - Hidrostal