Hydraulika

hydrografika

Hydraulika firmy Hidrostal opiera się na zasadzie działania pomp odśrodkowych. Klasyczną dziedziną zastosowania pomp odśrodkowych jest przetłaczanie wody lub czystych cieczy o niskim stopniu lepkości. Są one wielołopatkowe i posiadają dużą prędkość przepływu. Dlatego też mają ograniczone negatywne wysokości ssania i nie nadają się do pompowania naniesionego materiału stałego.

Te granice jest w stanie przekroczyć wirnik śrubowo-odśrodkowy firmy Hidrostal. Pojedyncza łopatka kieruje cząstki stałe przetłaczanego medium od osi wirnika, a stamtąd do kanału przepływu bez możliwości jego koncentracji. Dzięki odpowiedniemu kształtowi krawędzi wlotowych możliwe są duże negatywne wysokości ssania (lub wyższe temperatury tłoczonego medium). Specjalny kształt wirnika powoduje przy wyższej lepkości efekt wypierania, co umożliwia proces przetłaczania cieczy lepkich, aż do zakresu zastosowania pomp wyporowych.


Nasze prace badawcze wyłoniły formy wirnika, umożliwiające osiąganie wysokich obrotów, co przy zastosowaniu dla niewielkich wydajności i dużych wysokości podnoszenia pozwala uzyskać znaczne oszczędności energii. Dla każdej dziedziny zastosowania rozwinięto specjalne formy wirników i odpowiednią metalurgię. Dzięki temu zagwarantowany zostaje długi okres użytkowania przy najmniejszych kosztach. Wykonanie standardowe składa się z konstrukcji z żeliwa szarego, wirnika z żeliwa sferoidalnego oraz wymiennego stożka ssawnego.

Dla mediów abrazywnych należy zastosować regulowany od zewnątrz stożek wlotowy w wykonaniu z materiału odpornego na ścieranie. W takim wykonaniu części zużywalne mogą zostać wyregulowane od zewnątrz bez konieczności rozmontowywania pompy. Jeżeli medium posiada właściwości korozyjne, części mające z nim styczność mogą zostać wykonane ze stali kwasoodpornej. Dla mediów o ekstremalnych właściwościach korozyjno-abrazywnych stosowane są specjalne rodzaje stopów firmy Hidrostal.