Heber 2000

Heber2000

 • ZASTOSOWANIE: renowacja kolektorów, roboty inżynieryjne przekierowanie cieków wodnych.
 • DOBÓR: wyposażenie standardowe dla przewodów o średnicy do DN 2200.
 • KRYTEREIUM DOBORU: napływ maksymalny.
 • WYDAJNOŚĆ: 0 do 15.000 l/s bezstopniowo, bezobsługowo.
 • ŚREDNICE PRZEWODÓW: od DN 200 do DN 2200, lub większe.
 • ZAKRES OFERTY: doradztwo projektowe, obliczenia, kompletny system Heber 2000 z magazynu w Borna, montaż, pomiar przepływu.

Zasada działania:

Heber2000-2

System „Heber“ działa na zasadzie naczyń połączonych.

Zgodnie z prawami fizyki ważne jest aby ciśnienie w najwyższym punkcie układu Heber było wyższe od ciśnienia pary nasyconej w danej temperaturze przetłaczanej cieczy.

Energię do przetłaczania cieczy generuje różnica poziomów pomiędzy napływem i odpływem. Energia potencjalna wynikająca z różnicy poziomów luster cieczy zamieniana jest w systemie Heber na kinetyczną, która umożliwia przepływ cieczy.

Przepływ cieczy nie jest więc zasilany w układzie żadną energią zewnętrzną. Podłączana z zewnątrz energia elektryczna zasila tylko układ sterowania i kontroli.

Heber2000-1

ZALETY:

 • Niskie koszty zużycia energii (0,5 do 10 kWh dziennie).
 • Ciągłość pracy także w przypadku braku dopływu prądu.
 • Układ odporny na zapychanie się.
 • Układ bezpompowy – eliminacja kosztów doboru i użycia pomp.
 • 15.000 l/s i więcej przy niskich kosztach (energii i technologicznych).
 • Brak dodatkowych wykopów i innych prac budowlanych.
 • Możliwość monitorowania systemu przez GSM (brak obsługi na miejscu).