Element łożyskowy

Kozły łożyskowe firmy Hidrostal to zespoły łożysk, uszczelnień wału pompy, które wraz z hydrauliką tworzą kompletną pompę. Pompy suchostojące z kozłem łożyskowym instalowane są przeważnie w pomieszczeniach suchych, np. razem z innymi urządzeniami służącymi temu samemu procesowi. Ten typ znajduje zastosowanie przy wyższych wartościach mocy (>30 kW)..

ZALETY:

  • bezpośredni dostęp do pompy orazlozysko
   urządzeń kontrolnych
  • eksploatacja w czystych warunkach
  • możliwość zastosowania dostępnych na rynku
   elementów napędowych
  • ustawienie mokre z silnikiem hydraulicznym lub
   powietrznym bądź też możliwość instalacji jako
   pompa zanurzona w ustawieniu pionowym ze
   standardowym silnikiem elektrycznym
  • stabilna konstrukcja dla eksploatacji w czystych
   warunkach
  • okres użyteczności do 50 000 godzin
   pracy przy spełnieniu warunku
   odpowiedniego doboru sposobu ułożyskowania
  • na życzenie klienta okres użyteczności może zostać
   znacznie wydłużony poprzez niewielką korektę
   granicy liczby obrotów

Koszty całkowite – w odniesieniu do okresu użytkowania – są istotnymi czynnikami przy prawidłowym i optymalnym doborze pompy.
Konstrukcja kozła łożyskowego firmy Hidrostal obliczona na najintensywniejszą eksploatację oraz związane z tym minimalne ugięcie wału przedłużają w zdecydowanym stopniu okres użytkowania pompy.